במות מורכבות משאית - משאיות סל

במות מורכבות על משאית - משאיות סל,
 והן משמשות לשני תחומים: משאיות סל לכיבוי אש ומשאיות סל בתעשייה.
 
משאיות סל לכיבוי אש:
הכוללות סל חילוץ ויכולות להגיע עם או ללא סולמות,
גובה משאיות הסל המשמשות לכיבוי אש נע בין 28 מטר ל 112 מטר.

משאיות סל בתעשייה:
משאיות הסל המשמשות לעבודה ולתחזוקה של אנטנות, תחנות רוח, קווי מתח חשמליים ועוד, 
גובה העבודה נע בין 36 מטר ל 112 מטר.תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק